CircleP German Shepherds

Pink (Female) Pink (Female) SOLD
Lt blue(Female)Lt blue (Female) SOLD
Yellow(Female) Yellow (Female) SOLD
Blue(Male)Blue (Male) SOLD
Green(Male)Green (Male) SOLD
Orange (Male)Orange (Male) SOLD
Purple(Male)Purple (Male) SOLD
Tan(Male)Tan (Male) SOLD